bn dutta ebook tarafından tahmin ve maliyetlendirme