doc dosyasındaki üretim tesisi hakkında proje raporu örneği