Telefon  +48 601 389 287

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak prowadzić ewidencję przychodów online? 

Wszyscy podatnicy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów. Obowiązek ten nakłada na nich Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów oraz wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Powinna być ona prowadzona rzetelnie i bezbłędnie. Wszystkie pojawiające się w niej zapisy muszą być wprowadzane w układzie tabelarycznym, z zachowaniem chronologii i odpowiedniej regularności.

Czym charakteryzuje się ewidencja przychodów?

Ewidencja przychodów powinna być prowadzona oddzielnie dla każdego roku podatkowego. Zawiera się w niej tylko przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ujmuje się w niej kosztów, ponieważ nie mają one wpływu na ustaloną wysokość podatku. Aby prowadzona ewidencja była wiarygodna, wszystkie znajdujące się w niej zapisy muszą być podparte właściwymi dokumentami. Podatnik musi przechowywać je na wypadek kontroli z urzędu skarbowego. Zapisy w ewidencji przychodów są wykonywane na podstawie wystawionych faktur VAT, faktur i not korygujących, rachunków i dokumentów celnych. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej podatnicy rozliczający przychody w formie ryczałtu są objęci 5 różnymi stawkami podatkowymi (3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%).

Czym jest ewidencja przychodów online?

Ewidencja przychodów online to nowoczesna usługa księgowa, która cieszy się wśród naszych klientów dużą popularnością. Dzięki niej wpisywanie danych jest szybkie i bezproblemowe. Stosując taką ewidencję, można uniknąć wielu błędów i poprawek. Nasze biuro rachunkowe oferuje swoim klientom profesjonalny program umożliwiający właściwe prowadzenie księgi ewidencyjnej, wystawianie faktur, a także zarządzaniem windykacją długów. Używając go, można również sporządzać raporty handlowe. Program ten jest niezwykle intuicyjny, dzięki czemu jego obsługa nie nastręcza nikomu problemów. Wprowadzanie danych do ewidencji przychodów jeszcze nigdy nie było takie proste!

Jak należy prowadzić ewidencję przychodów online?

Prowadzenie ewidencji przychodów online jest rozwiązaniem o wiele prostszym niż prowadzenie klasycznej ewidencji. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania możliwe jest bardzo szybkie i skuteczne wprowadzanie danych. Musi być ona prowadzona rzetelnie i niewadliwie. Cóż to właściwie oznacza? Wszystkie zapisy pojawiające się w ewidencji muszą odpowiadać stanowi rzeczywistemu. Muszą być również prowadzone zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Błędnie ujęte albo niewpisane kwoty przychodów nie mogą przekraczać 0,5% przychodu wykazanego na dany rok podatkowy lub do momentu kontroli i stwierdzenia błędu przez naczelnika urzędu skarbowego. Wszystkie zapisy i korekty muszą być uzupełnione jeszcze przed rozpoczęciem kontroli. Jeżeli nieszczęśliwy wypadek albo inne zdarzenie losowe uniemożliwiły podatnikowi dokonanie zapisów, ewidencja będzie uznana za prawidłową. W przypadku oczywistych błędów, których powodem są zwykłe pomyłki, a podatnik ma dowody potwierdzające przychód, ewidencja będzie uznana za niewadliwą. Wymagany jest odpowiedni układ tabelaryczny ułatwiający przeglądanie ewidencji, a także zachowanie chronologii. Ewidencja musi być przechowywana w miejscu wskazanym jako siedziba firmy.